Wie beslist over renovatiewerken in een appartementsgebouw?

2/02/2015

Als eigenaar kan je vrij beslissen over werken aan je eigen appartement. Over werken aan de gemene delen wordt beslist door de algemene vergadering…

 
 

Je eigen appartement

 
Je kan zelf beslissen om renovatiewerken te doen aan je eigen appartement. Zo kan je daar bv. een nieuwe keuken of badkamer in plaatsen of een nieuwe vloer leggen. Behalve als dat in het reglement van mede-eigendom anders geregeld staat heb je daar geen toestemming voor nodig.
 
Je mag bij deze werken wel niet raken aan de gemene delen. Je mag al evenmin de rechten van de andere mede-eigenaars schenden.
 

Werken aan de gemene delen

 
Je kan niet zelf beslissen om werken te doen of te laten doen aan de gemene delen. Zo mag je bv. de gang niet laten schilderen zelfs al doe je dat op je eigen kosten. Deze beslissing moet genomen worden door de algemene vergadering van mede-eigenaars. Hierbij is een meerderheid van ¾ nodig tenzij er in de statuten een strengere meerderheidsvoorwaarde staat. 
 
Meen je dat er werken moeten gebeuren aan de gemene delen, vraag dan aan de syndicus schriftelijk om dat als agendapunt op de algemene vergadering te brengen. Je kan meteen al een aantal offertes van aannemers opvragen en die aan de oproeping laten toevoegen. 
 
Over kleine herstellingen aan de gemene delen en dringende ingrepen om schade te vermijden beslist de syndicus. 
 

Naar de vrederechter

 
Wordt de noodzakelijke meerderheid niet gehaald, dan kan je een procedure starten bij de vrederechter. Als er sprake is van dringende en noodzakelijke werken dan kan je je door hem laten machtigen om de werken zelf te laten uitvoeren op kosten van de gemeenschap. 
 
Is er sprake van nuttige werken die niet noodzakelijk zijn dan kan je je door de vrederechter laten machtigen om de werken op je eigen kosten uit te voeren als de algemene vergadering zich zonder reden verzet.
 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}