Wie beslist over groene investeringen in een appartementsgebouw?

14/04/2015

Je bent eigenaar van een appartement in een appartementsgebouw. Je denkt dat het interessant is om zonnepanelen op het dak van het gebouw te laten plaatsen of om bv. de muren of het dak te laten isoleren. Wie beslist daar dan over?

Als eigenaar van een appartement kan je niet alleen beslissen over ‘groene investeringen’ in het gebouw. De algemene vergadering van mede-eigenaars is hiervoor bevoegd.

Je beslist niet alleen

Je kan als eigenaar van een appartement in beginsel niet alleen beslissen over groene investeringen aan het gebouw en dit zelfs niet als je eigenaar bent van een appartement op de bovenste verdieping. Deze beslissing moet worden genomen door de algemene vergadering van mede-eigenaars.

Wat je wel kan is het thema op de agenda van de algemene vergadering te laten brengen. Neem hiertoe contact op met de syndicus van het gebouw en vraag je programmapunt op de agenda van de volgende algemene vergadering te zetten. Vraag ineens ook al een aantal offertes op en eventueel een becijfering van de besparingen. Je kan copie hiervan door de syndicus laten meesturen aan de andere eigenaars.

Welke meerderheid?

Op de algemene vergadering moet je een 3/4e meerderheid achter je voorstel krijgen. Indien de algemene vergadering het niet eens is met je plan (en je geen voldoende meerderheid krijgt), kan je daar niet altijd iets tegen doen. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan je met succes naar de vrederechter stappen om daar de beslissing ongedaan te laten maken. Je kan dat doen als stemming niet correct verliep, als de stemming van de algemene vergadering een misbruik inhield enz.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)