Niet tevreden over de syndicus: wat kan je doen?

6/10/2015

Als mede-eigenaar in een appartementsgebouw ben je niet tevreden over de diensten van de syndicus. Kan je dan eisen dat een andere syndicus wordt aangesteld?

 

In een appartementsgebouw beslist de algemene vergade-ring van mede-eigenaars met een gewone meerderheid van stemmen met welke syndicus in zee wordt gegaan. Als individuele mede-eigenaar kan je dat dus niet alleen beslissen.

Het is ook de algemene vergadering die beslist om een einde te maken aan een samenwerking met een syndicus. Dat kan gebeuren tegen het einde van een lopend contract of zelfs tijdens de duurtijd daarvan. In dat laatste geval kan de syndicus eventueel wel een schadevergoeding vragen.

Laat het punt op de agenda zetten

Wil je het mandaat van de syndicus laten beëindigen in de loop van het contract, laat dan dit punt op de agenda van de algemene vergadering zetten. Stuur hiervoor minstens drie weken vooraf een aangetekende brief aan de syndicus. Vraag meteen ook om de aanstelling van een nieuwe syndicus als agendapunt op te nemen.

Volgt de algemene vergadering je standpunt niet en ben je het daar niet mee eens, dan kan je binnen de vier maanden naar de vrederechter stappen. Dat kan als de beslissing niet genomen is met een voldoende meerderheid of als ze op een andere manier onrechtmatig is.

Ga in dringende gevallen naar de vrederechter

Als de syndicus niets doet of grove fouten maakt kan je als mede-eigenaar naar de vrederechter stappen en hem vragen om een voorlopi-ge syndicus aan te stellen. Hiervoor hoef je de toestemming van de algemene vergadering niet te hebben. Het is uiteindelijk de rechter die beslist of hij op je vraag ingaat.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}