Wie betaalt de kosten van onderhoud en herstelling aan een gemene muur?

2/12/2015

Maak als je herstellingen of onderhoudswerken wil doen aan een gemene muur daarover voorafgaandelijk afspraken met je buur. Zet die afspraken ook op papier om latere discussies te vermijden.

Aan een gemene muur kunnen er kosten van onderhoud of herstelling ontstaan. Denk bv. maar aan het geval dat er een vochtprobleem opduikt aan de muur in kwestie of dat er schade ontstaat door noodweer.

Wie betaalt?

 

Als er herstellingen of onderhoudswerken moeten gebeuren aan een gemene muur, dan moeten beide buren de kosten daarvan delen. Hoeveel elk moet betalen hangt af van zijn of haar aandeel in de muur. Meestal neemt elk van de buren de helft van de kosten op zich. Op die regel bestaat o.a. een uitzondering als de herstelling nodig is ten gevolge van de fout van één van de buren. In dat geval moet deze alleen voor de kosten opdraaien.

De wet bepaalt verder dat iedere mede-eigenaar van een gemene muur zich kan bevrijden van de verplichting om bij te dragen tot het herstellen en het wederopbouwen, door zijn recht van mede-eigendom te laten varen. De gemene muur mag dan wel geen gebouw steunen dat hem toebehoort.

Hoe ga je te werk?

Vraag vooraleer je herstellingen laat doen aan een gemene muur het akkoord van je buur hiermee. Laat hem akkoord gaan met de werken en de offerte van de aannemer die de werken zal doen. Spreek meteen af wie wat betaalt en zet die afspraken ook op papier.

Weigert je buur akkoord te gaan, dan stap je best naar de vrederechter. In eerste instantie kan je daar een verzoeningspoging doen. Lukt dat niet, overweeg dan een procedure te beginnen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}