Hoe opzeggen als je meerdere appartementen tegelijk wil verbouwen?

4/12/2015

Als je eigenaar bent van meerdere appartementen in hetzelfde gebouw die je tezelfdertijd wil verbouwen, kan je de huurders gelijk wanneer opzeggen. Het moet dan wel gaan om belangrijke werken.

 

Als je de huurovereenkomst met een huurder wil opzeggen omdat je wil verbouwen, moet je strikte regels naleven. Je kan het contract in principe enkel tegen het einde van een driejarige periode opzeggen met naleving van een opzegtermijn van zes maanden. De opzeg moet ook aan allerlei voorwaarden voldoen. Bovendien moet je de werken tijdig uitvoeren (meer over deze voorwaarden lees je hier).

Als je eigenaar bent van meerdere appartementen in hetzelfde gebouw die je tegelijk wil ver-bouwen, kan dit problemen geven. De verschillende huurovereenkomsten werden nu eenmaal allicht niet tegelijk aangegaan.

Tegelijk opzeggen.

Vandaar dat in de wet een bijzondere regeling staat. Je kan in dit geval immers de verschil-lende huurcontracten op eender welk moment opzeggen. Je moet dus niet telkens het einde van de drie jaar afwachten. Hou er wel rekening mee dat er geen opzegging mag gebeuren tijdens het eerste jaar van de huurovereenkomst. De opzeg mag dan maar moet overigens niet tegelijk gebeuren. Je kan dus perfect de ene huurder iets langer laten blijven dan de andere. Dit kan bv. nuttig zijn als je aannemer toch niet overal tegelijk kan beginnen.

De verbouwing moet voldoende zwaar zijn.

De voorgaande regel geldt alleen als er sprake is van een voldoende zware verbouwing. Het kan immers enkel als er verbouwingswerken uitgevoerd worden waarvan de kostprijs meert bedraag dan twee jaar huurgelden voor alle appartementen samen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)