Wanneer moet je een gerechtsdeurwaarder inschakelen?

14/12/2015

Als je een discussie hebt met je buur, aannemer of huurder kan je soms een beroep doen op een gerechtsdeurwaarder om vaststellingen te doen. Wanneer is dat nuttig en wat kost het?

Je buurman onderhoudt zijn tuin niet waardoor het onkruid massaal in je tuin terecht komt. Of je aannemer voert werken uit aan je huis die duidelijk foutief gebeuren. Of nog, je huurder baat in het huis dat je aan hem verhuurt een zaak uit.

In al die gevallen kan je er belang bij hebben daar een onomstotelijk bewijs van te hebben. Als je een procedure voor de rechtbank wil starten, moet je nu eenmaal een bewijs hebben van wat je beweert.

Werk met een gerechtsdeurwaarder

Je kan aan een gerechtsdeurwaarder vragen om langs te komen en de feiten vast te stellen. De gerechtsdeurwaarder maakt daar dan een PV van op.

Zulke vaststelling heeft een bijzondere bewijswaarde. Wat de gerechtsdeurwaarder zelf heeft vastgesteld, heeft wat men noemt ‘authentieke bewijskracht’. Je kan het proces-verbaal van de deurwaarder dan ook gebruiken als bewijsmiddel voor de rechtbank. De tegenpartij kan het proces-verbaal niet zo maar in vraag stellen. Hij zou al een strafklacht moeten neerleggen om het te betwisten.

Wat kost het?

De kosten van een proces-verbaal van vaststelling zijn onder andere afhankelijk van de tijd die de gerechtsdeurwaarder moet besteden aan de vaststelling. Het is aangewezen dat je hem op voorhand een raming van de kosten vraagt. Hou alleszins rekening met een kostprijs van enkele honderden euro’s.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}