Lid van de raad van mede-eigendom : wat moet je ervan weten?

2/02/2016

In heel wat appartementsgebouwen bestaat een raad van mede-eigendom. Wat zijn de taken van deze raad? Wie maakt er deel van uit?

Lid van de raad van mede-eigendom

In appartementsgebouwen waar er minstens twintig kavels zijn (met uitzondering van kelders, garages en parkeerplaatsen) moet een raad van mede-eigendom opgericht worden. In kleinere gebouwen is de oprichting van zo’n raad niet verplicht maar facultatief.

De taak

De raad van mede-eigendom ziet erop toe dat de syndicus zijn taken naar behoren uitvoert. Bovendien kan de raad ook andere opdrachten krijgen van de algemene vergadering van mede-eigenaars, behalve de bij de wet aan de syndicus en de algemene vergadering toegekende bevoegdheden. Hiervoor is een 3/4e meerderheid van de stemmen vereist. Zo kan men bv. aan de raad de opdracht geven offertes aan te vragen bij aannemers voor het uitvoeren van werken aan de gemene delen.

Halfjaarlijks moet de raad van mede-eigendom een verslag opmaken met een overzicht van haar bemerkingen en bevindingen over het beheer van de syndicus. De raad van mede-eigendom moet dit verslag onder de andere mede-eigenaars verspreiden.

Wie kan er deel van uitmaken?

Enkel eigenaars binnen het gebouw kunnen deel uitmaken van de raad van mede-eigendom. Huurders of familieleden van eigenaars kunnen dat niet en dit zelfs niet als zij met een volmacht van de eigenaar kunnen deelnemen aan de algemene vergadering.

Verzeker je aansprakelijkheid

Leden van de raad van mede-eigendom kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de uitoefening van hun functie. Om dit risico in te dekken kan je een verzekering nemen. Deze verzekering is wettelijk niet verplicht.

Als het mandaat gratis wordt uitgeoefend kan je aan de algemene vergadering vragen de kosten van de verzekering te dragen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}