Een discussie over de scheidingslijn los je zo op

2/02/2016

Je hebt een discussie met je buur over waar de grens tussen jullie beide percelen grond loopt. Hoe kan je die betwisting oplossen?

 

Als je buur en jij het niet eens zijn over waar de scheidingslijn tussen jullie percelen grond precies loopt, kan je dat in der minne proberen op te lossen. Als je daar niet in slaagt, kan je de zaak voorleggen aan de rechtbank.

STEL EEN LANDMETER AAN…

Een eerste oplossing bestaat erin dat je in onderling akkoord met je buur een landmeter aanstelt. Je kan deze vragen aan te geven waar de grens ligt tussen de beide stukken grond en om daar een verslag van op te stellen dat je dan beiden ook ondertekent. Vraag aan de landmeter om ook grenspalen te plaatsen. De kosten van de landmeter kan je delen. De landmeter zal dit proces verbaal van afpaling overigens laten registreren zodat de grens nooit meer betwist kan worden.

Deze minnelijke oplossing valt te verkiezen boven een gerechtelijke procedure. Je moet namelijk nog heel wat jaren naast je buur wonen zodat het aangewezen is de verstandhouding niet te veel in het gedrang te brengen.

… OF STAP NAAR DE RECHTBANK

Kom je er onderling niet uit, dan kan je je buur in eerste instantie oproepen in verzoening bij de vrederechter. Lukt ook dat niet, dan kan je een procedure starten voor de vrederechter waar je om de afpaling vraagt van de grond. De vrederechter zal dan een deskundige aanstellen die ter plaatse komt. Hierna zal de vrederechter een beslissing nemen die hij in een vonnis zet. Voor zulke procedure heb je de medewerking van je buur niet nodig. Je kan hem dan ook tot een afpaling laten ‘verplichten’.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}