Mag je een ladder of stelling zetten bij de buren?

25/02/2016

Je woont in een rijhuis of in een halfopen bebouwing. Mag je dan een ladder of stelling zetten op de grond van je buren om werken te kunnen doen aan je dak of aan je niet-gemene gevel?

 

Als je aan het dak of de zijgevel van je huis wil werken, kan je daar soms niet aan tenzij je een ladder of stelling kan zetten op de grond van je buur. Leef je in goede verstandhouding met je buur dan is dat meestal geen probleem. Een eenvoudige ‘vraag’ volstaat dan wellicht om deze toelating te krijgen. Maar wat kan je doen als je buur moeilijk doet?

 

Verwijs naar de wet

De wet laat je toe om in zulke gevallen gebruik te maken van het erf van je buur. Men noemt dat het zogenaamde ‘ladderrecht’. Dit laat je toe om het erf van je buur te betreden om werken uit te voeren aan je dak of de niet-gemene muur. Je kan dit recht overigens ook inroepen als je een niet-gemene haag moet kunnen snoeien. Wijs je buur –als die je de toegang weigert- in eerste instantie op dit recht. De kans dat je hem dan kan overtuigen je de toegang te geven is groot.

Hij of zij weigert dit toch

Weigert je buur je vervolgens nog steeds de toegang, dan zegt de wet dat je dit erf toch mag betreden maar dat je dat moet doen via de minst beschadigbare plaats. Wat dat is, is een feitenkwestie die van geval tot geval moet worden beoordeeld. Blijft je buur je de toegang weigeren, dan kan je je richten tot de vrederechter om dit recht van toegang af te dwingen. Je kan dan eventueel ook een schadevergoeding vragen aan je buur.

Schade vergoeden

Veroorzaak je bij je werken schade bij je buur dan moet je die vergoeden. Om discussies te vermijden kan je bv. voor aanvang van de werken foto’s nemen en die beide voor akkoord ondertekenen.

 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}