Mag een huurder aanwezig zijn op de algemene vergadering van mede-eigenaars?

29/02/2016

Op de algemene vergadering van mede-eigenaars van het gebouw waarbinnen je mede-eigenaar bent duikt een huurder op. Is dat toegelaten en mag hij ook meestemmen?

Beslissingen die op een algemene vergadering worden genomen, kunnen ook wel eens huurders binnen het gebouw aanbelangen. Denk daarbij bv. maar aan het geval dat het reglement van inwendige orde wordt aangepast of dat beslist wordt de gemene delen voortaan niet meer door een poetsploeg te laten poetsen. Maar is zo’n huurder wel welkom?

Met of zonder volmacht?

Als de huurder een volmacht heeft van bv. de eigenaar van het appartement dat hij bewoont, dan kan hij wel degelijk (net als andere volmachtdragers) deelnemen aan de vergadering. Hij mag dan zelfs (weliswaar in de plaats van diegene van wie hij een volmacht heeft) stemmen. De eigenaar die de volmacht gaf mag dan zelf niet aanwezig zijn. 

Heeft de huurder geen volmacht bij, dan is hij integendeel niet welkom op de algemene vergadering en dit zelfs niet om alleen maar te luisteren. Je kan dan vragen dat hij de vergadering verlaat.

Hij of zij kan naar de rechter stappen

Een huurder binnen het gebouw kan wel naar de vrederechter stappen om daar de vernietiging of wijziging te vragen van een beslissing van de algemene vergadering als deze hem of haar een persoonlijk nadeel berokkent. Hij of zij moet deze vordering instellen binnen de drie maanden na de kennisgeving van de beslissing. In afwachting van de uitspraak kan de rechter – op verzoek van de aanvrager – de schorsing van de betwiste bepaling of beslissing bevelen.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}