Zo kan je een beslissing van de algemene vergadering aanvechten bij de vrederechter

31/03/2016

Als eigenaar van een appartement ben je het niet eens met een beslissing die wordt genomen door de algemene vergadering van mede-eigenaars. In dat geval kan je die soms aanvechten bij de vrederechter. Wat zijn de spelregels?

De belangrijke beslissingen binnen een appartementsgebouw worden genomen door de algemene vergadering van mede-eigenaars. Soms volstaat hiervoor een gewone meerderheid van stemmen terwijl er in andere gevallen een bijzondere meerderheid nodig is. Ben je het niet eens met een beslissing, dan hoef je je daarbij nog niet noodzakelijk neer te leggen.

Naar de vrederechter 

Je kan meer bepaald als mede-eigenaar aan de vrederechter vragen om een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de algemene vergadering te vernietigen of te wijzigen. Dit is bv. zo als de correcte procedure niet gevolgd werd of als je persoonlijk benadeeld wordt door de beslissing. Ook als de algemene vergadering weigert om maatregelen te nemen die volgens jou noodzakelijk zijn, kan je dit aanvechten.

Hou de termijn in het oog 

Je kan dit echter niet onbeperkt in tijd doen. De vordering moet ingesteld worden binnen een termijn van vier maanden vanaf de datum waarop de algemene vergadering plaatsvond. Zorg er overigens voor dat je op de vergadering tegen de beslissing stemde of je minstens onthield.

Opnieuw voorleggen 

Zie je er tegen op om naar de vrederechter te stappen, dan zou je eventueel ook kunnen vragen dat de volgende algemene vergadering de beslissing terugdraait. Dat punt moet dan wel op de agenda worden gezet. 

Hou er wel rekening mee dat als de algemene vergadering weigert op je vraag in te gaan de termijn om naar de rechtbank te stappen tegen de eerste beslissing … allicht verstreken is. 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}