Wat als er te weinig eigenaars opdagen op de algemene vergadering?

5/04/2016

Een algemene vergadering van mede-eigenaars mag maar geldig vergaderen als er voldoende eigenaars op aanwezig zijn. Hoe zit dat precies en wat gebeurt er als er onvoldoende aanwezigen zijn?

  

Bij het begin van een algemene vergadering kijkt de syndicus na of er wel voldoende eigenaars aanwezig (of via volmacht vertegenwoordigd) zijn. 

Hoeveel aanwezigen moeten er zijn?

Opdat de algemene vergadering geldig zou kunnen beraadslagen, moeten minimaal 50 % van de eigenaars en 50 % van de stemmen vertegenwoordigd zijn. Dit moet zo zijn bij het begin van de vergadering. De vergadering kan ook geldig doorgaan als de aanwezige eigenaars meer dan ¾e van de stemmen bezitten, ook al zijn ze niet met de helft. 

Wat als dat niet het geval is?

Zijn er onvoldoende aanwezigen, dan zal de syndicus allicht in eerste instantie trachten een paar eigenaars te bereiken en hen vragen alsnog langs te komen of nog een volmacht te geven. Lukt ook dat niet, dan moet een nieuwe vergadering van mede-eigenaars bijeengeroepen worden.

Als één of meerdere eigenaars (bv. na een discussie) de vergadering in de loop daarvan verlaten, is dan niet van belang. Zij kunnen op die manier de besluitvorming van de lopende algemene vergadering niet boycotten. De aanwezigheidsvereiste geldt namelijk alleen bij het begin van de vergadering. 

Nieuwe vergadering

De syndicus zal vervolgens een nieuwe algemene vergadering bijeenroepen. Deze vergadering kan sowieso geldig doorgaan ongeacht het aantal eigenaars dat aanwezig of geldig vertegenwoordigd is.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)