Deze meerderheden zijn vereist op een algemene vergadering

3/05/2016

De belangrijke beslissingen in een appartementsgebouw worden genomen door de algemene vergadering. Kan deze steeds beslissen met een gewone meerderheid van stemmen?

 

Op een algemene vergadering van mede-eigenaars kunnen heel wat beslissingen genomen worden. Wat daarbij wel eens vergeten wordt, is dat een gewone meerderheid van stemmen niet altijd volstaat. 

Meestal volstaat een gewone meerderheid 

Voor de meeste beslissingen die genomen worden, volstaat een gewone meerderheid van stemmen wel. Dit is bijvoorbeeld het geval wat betreft de afrekening die de syndicus maakt, de vraag of hem kwijting wordt gegeven, de aanstelling van de leden van de raad van mede-eigendom, de kwijting die aan hen wordt gegeven en diens meer.

Er zijn uitzonderingen 

Voor sommige beslissingen volstaat een gewone meerderheid van stemmen integendeel niet en is een ruimere meerderheid vereist. 

De wet vereist bijvoorbeeld dat er een ¾ meerderheid is voor beslissingen over werken aan de gemene delen van het gebouw. Eenzelfde meerderheid is nodig als men de statuten van het gebouw wil wijzigen wat betreft het gebruik van de gemene delen. Als de algemene vergadering de verdeelsleutel voor de kosten van de gemene delen wil wijzigen, is een 4/5e meerderheid nodig.

Wil men de verdeling van de aandelen van de mede-eigendom wijzigen, dan is zelfs het akkoord van alle eigenaars nodig (en niet alleen van de aanwezigen op de algemene vergadering).

 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}