Waarom je syndicus een contract vraagt…

7/10/2016

Een Vereniging van Mede-eigenaars (VME) die met een syndicus in zee gaat moet daar een schriftelijke overeenkomst mee afsluiten. Wat moet u daarvan weten?

De syndicus waar u een beroep op wil doen binnen het appartementsgebouw waar u eigenaar bent zal vragen dat de afspraken tussen de VME en hemzelf op papier worden gezet. Waarom is dat het geval?

Op papier 

De wet verplicht de syndicus om te werken met een schriftelijke overeenkomst. Het werken met een mondeling contract is dus uit den boze. Dat geldt zelfs als de syndicus geen professioneel is maar één van de mede-eigenaars.

Wat staat erin?

In het contract staat wie als syndicus wordt aangesteld en wat diens taken precies zijn. Verder wordt er onder meer in aangegeven wat devergoeding is die aan de syndicus wordt betaald en voor hoelang de overeenkomst wordt aangegaan. 

Maximum voor drie jaar 

Op het vlak van de duur bestaat er een strikte wettelijke regeling. Een overeenkomst met een syndicus kan namelijk maximaal voor drie jaar worden aangegaan. Ook overeenkomsten voor een kortere duur zijn mogelijk. Zo is het bv. perfect mogelijk om een contract af te sluiten voor één of voor twee jaar. 

Het contract kan trouwens niet stilzwijgend worden verlengd. Het kan maar worden hernieuwd door een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering. Als de algemene vergadering het mandaat van de syndicus niet hernieuwt kan die daarvoor overigens geen schadevergoeding vragen. 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (ww.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}