Hoe reageren als de syndicus om een ‘kwijting’ vraagt?

28/10/2016

Op de dagorde van de algemene vergadering van mede-eigenaars staat nagenoeg altijd een punt ‘kwijting’ of ‘décharge’ van de syndicus. Wat betekent dat precies? En hoe kan je daarop reageren?

De syndicus van het appartementsgebouw waarbinnen je eigenaar bent zal jaarlijks op de algemene vergadering om een ‘kwijting’ vragen. Maar al te vaak wordt die zonder veel nadenken gegeven. Wat moet je hiervan weten?

Wat is het?

Als de algemene vergadering aan de syndicus kwijting geeft, komt dat er op neer dat men akkoord gaat met het door hem gevoerde beleid. Nadat aan de syndicus kwijting gegeven is kan die in principe niet meer aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten die hij beging. De syndicus kan na een kwijting enkel nog aansprakelijk gesteld worden voor bedrog, fraude en diens meer.

Wie beslist?

De algemene vergadering beslist of er al dan niet kwijting wordt gegeven. Dit gebeurt met een gewone meerderheid van stemmen. Hoewel de kwijting meestal zowat automatisch en zonder veel nadenken wordt gegeven, moet zo’n kwijting niet noodzakelijk gegeven worden. Bij de minste twijfel over het beleid van de syndicus is het beter dat niet te doen. 

Wat kan je zelf doen? 

Was je het zelf niet eens met het beleid van de syndicus dan kan je tegen de kwijting stemmen. Je kan ook proberen de andere eigenaars te overtuigen hetzelfde als jij te stemmen. Je kan daarvoor best uitvoerig toelichten waarom je de kwijting niet wil geven. Je kan vragen dat je bezwaren tegen de kwijting worden opgenomen in de notulen van de vergadering.


Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)