Mag je roken in de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw?

4/11/2016

Eén van je buren loopt steevast met een sigaret rond in de gang of inkom van het appartementsgebouw waar je woont. Is dat wel toegelaten? Kan men je verbieden te roken in je eigen appartement?

Als niet-roker is het vaak storend dat een andere eigenaar rookt in de gemene delen van het gebouw. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld als een poetsvrouw of klusjesman een sigaret opsteekt. Kan je je hiertegen verzetten?

Geen algemeen rookverbod 

In tegenstelling tot wat wel eens wordt gedacht, verbiedt de wet niet om te roken in de gemene delen van een appartementsgebouw. De wet bepaalt enkel dat het verboden is om te roken in gesloten plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn. De gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw vallen daar niet onder. 

Kijk in de statuten  

In de statuten van het appartementsgebouw kan wel een rookverbod opgenomen zijn.  Zo’ n bepaling is perfect geldig. Als zo’n clausule nog niet in de statuten staat van het gebouw waarbinnen je eigenaar bent, kan je altijd vragen aan de algemene vergadering van mede-eigenaars om de statuten aan te passen. Dat kan met een 3/4e meerderheid van stemmen. Zorg er dan wel voor dat deze problematiek op de agenda van de algemene vergadering komt te staan.

Ook voor de privé-delen? 

Een mede-eigenaar in de statuten van het gebouw verbieden om ook in zijn privé-appartement te roken lijkt dan weer te ver te gaan. Een dergelijke bepaling is wellicht strijdig met het recht op gezinsleven. Bovendien wordt op die manier een (allicht te) verregaande inbreuk gemaakt op je eigendomsrechten.

Texte : Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)