Hoe weet je wat werd beslist op een algemene vergadering waarop je niet aanwezig was?

10/01/2017

Als eigenaar van een appartement mag je aanwezig zijn op de algemene vergadering van mede-eigenaars. Als je om één of andere reden niet kan of wil aanwezig zijn wil je allicht wel weten wat er werd beslist. Hoe kom je op de hoogte?

Beslissingen van de algemene vergadering van mede-eigenaars belangen alle eigenaars van appartementen aan. Ze kunnen je nu eenmaal rechten en plichten opleggen. Waar vind je die beslissingen terug.

Bekijk de notulen 

De syndicus stelt notulen op van de algemene vergadering.  Deze notulen zijn een verslag van wat er allemaal op de vergadering werd besproken en welke beslissingen werden genomen. De notulen worden opgesteld tijdens de vergadering en worden op het einde daarvan door de aanwezigen ondertekend.

De syndicus bezorgt binnen de 30 dagen na de vergadering aan elke mede-eigenaar een copie van de notulen. Je kan door deze na te lezen meteen zien wat er op de vergadering besproken werd en wat er exact werd gestemd. Ontvang je de notulen niet binnen deze termijn, breng daar dan de syndicus schriftelijk van op de hoogte.

Er bestaat een register

De beslissingen van de algemene vergadering worden daarnaast ook ingeschreven in een register. Dat register kan (zonder dat daar kosten aan mogen zijn) geraadpleegd worden op het adres waar de vereniging van mede-eigenaars zetelt. 

Een beslissing aanvechten? 

Als je het niet eens bent met een beslissing van de algemene vergadering kan je onder bepaalde voorwaarden binnen de vier maanden naar de vrederechter stappen. Meer info hierover vind je hier.

Texte : Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}