Ben je verplicht om mee te doen met een reservefonds?

27/01/2017

Je bent eigenaar van een appartement. Binnen het gebouw besliste men om een reservefonds op te richten. Eén van de andere eigenaars wil daar niet aan meedoen. Kan dat wel?

Binnen een appartementsgebouw kunnen er op een bepaald moment zware kosten moeten worden gedaan. Denk maar aan de terrasconstructies of de lift die moeten worden gerenoveerd, het dak dat moet worden vervangen enz. In sommige gebouwen wordt daarom gewerkt met een reservefonds dat wordt opgebouwd.

Wat is het?

Het reservefonds is een soort van spaarpot waarin de mede-eigenaars op periodieke basis een bedrag storten. Zo wordt een som opgebouwd die ten gepaste tijde kan worden aangewend als dat nodig is omdat er grote kosten moeten gebeuren aan het gebouw. Op die manier vermijdt men trouwens dat bepaalde eigenaars bij noodzakelijke verbouwingen niet over de nodige gelden beschikken om hun deel te betalen.

Niet verplicht

De wet verplicht eigenaars van appartementsgebouwen niet om een reservefonds op te richten. Binnen elk gebouw afzonderlijk wordt dat beslist. Zo kan de oprichting voorzien zijn in de statuten. Is er geen reservefonds opgericht cfr de statuten dan kan er door de algemene vergadering van mede-eigenaars altijd beslist worden om er één op te richten. Hierbij volstaat een beslissing met een gewone meerderheid van stemmen.  

Iedereen moet meedoen

Als er een reservefonds werd opgericht in het gebouw waarbinnen u eigenaar bent, moet elke mede-eigenaar daarin meebetalen. Het gaat dus niet op om te zeggen dat men niet meedoet. Betaalt één van de mede-eigenaars zijn bijdrage niet spontaan, dan kan tot gedwongen invordering worden overgegaan.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}