Een kras op je nieuwe veranda? Doe dan dit

25/07/2017

Je liet een nieuwe veranda bouwen. Enkele weken nadien merk je dat daar een grote kras op is die allicht bij de montage werd aangebracht. Kan je de verandabouwer daarvoor aanspreken?

 

Het kan wel eens gebeuren dat je een kras op je nieuwe veranda niet dadelijk vaststelt maar dat die pas opvalt met een bepaalde lichtinval. Kan je vragen dat de aannemer die alsnog op zijn kosten herstelt?

Zichtbaar gebrek

Een kras op de veranda is allicht een zichtbaar gebrek. Zo’n gebrek moet je in principe dadelijk bij de levering of de oplevering inroepen. Doe je dat niet, dan kan de verandabouwer zeggen dat je de werken aanvaardde. Hij zou al eveneens kunnen zeggen dat je niet bewijst dat de kras door hem of door zijn personeel (of aangestelden) werd veroorzaakt (die kras heb je nadien zelf veroorzaakt, mijnheer). 

Het is dan ook belangrijk om dadelijk bij het einde van de werken die zeer grondig te inspecteren. Merk je dan de kras maak dan een vaststelling op die je de verandabouwer ook laat ondertekenen en spreek meteen af hoe hij dit zal oplossen. Stuur hem anders dadelijk een aangetekende brief.

Hij weigert tussen te komen

Stel je de kras maar nadien vast, contacteer dan dadelijk de verandabouwer. Vraag hem te komen kijken en een oplossing voor te stellen. Weigert hij de veranda op zijn kosten te herstellen dan sta je in een zwakke positie. De kans dat je bij een procedure voor de rechtbank aan het kortste eind trekt is reëel.

Een compromis sluiten

Je bent als je de kras maar na enige tijd vaststelt dan ook vaak beter af om te trachten het met de verandabouwer op een akkoordje te gooien. Zo zou je bijvoorbeeld kunnen afspreken om de kosten van de herstelling te delen. Ook deze afspraak zet je maar beter op papier.

door Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}