Stoort de fontein van je buren? Doe dan dit

1/08/2017

Je buren hebben in hun tuin een vijver met fontein geplaatst. Het water geeft je heel wat lawaaihinder. Hoe moet je dan reageren?

 

Een fontein die de ganse dag door een monotoon geluid maakt kan voor buren die dichtbij wonen wel eens vervelend zijn. Ook als de fontein ‘s nachts afstaat heb je als buur soms bepaalde rechten.

Contacteer je buur

Je kan je buur vooreerst contacteren en hem het probleem voorleggen. Door de fontein anders in te stellen of de uren waarop de fontein werkt anders te regelen kan het probleem wel eens opgelost worden. Helpt een spontaan contact niet dan kan je in eerste instantie een aangetekend schrijven richten aan je buurman. Helpt ook dat niet dan is het misschien nog een denkpiste je buurman in verzoening op te roepen voor de vrederechter.

Stap naar de vrederechter

Als het geluid echt storend is kan je eventueel inroepen dat er sprake is van overmatige burenhinder. Of dat effectief het geval is of niet is natuurlijk een feitenkwestie. Je buur roept misschien wel in dat je overdreven gevoelig bent. Als er effectief overdreven burenhinder is kan de vrederechter tussenkomen. Die kan je buur dan bijvoorbeeld bevelen om de fontein uit te zetten of maatregelen te treffen om de geluidshinder te vermijden.

Leg een klacht neer

Je kan ook nazien of er in het gemeentelijk of politiereglement van de gemeente waar je woont geen bepaling staat die je ter hulp komt. In sommige reglementen staat wel eens dat bepaalde vormen van geluidshinder niet zomaar toegelaten zijn. Is dat het geval dan kan je een klacht neerleggen bij de politie of gemeente. Die kan ter plaatse gaan. Je buur riskeert een (gas)boete. De politie kan meteen ook een PV opstellen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}