Hoe worden de aandelen van een appartement in de mede-eigendom bepaald?

1/08/2017

Als eigenaar van een appartement ben je meteen ook ‘eigenaar’ van een aantal aandelen in de gemene delen van het gebouw. Hoe wordt dat precies bepaald? Waarvoor is het van belang en kan de algemene vergadering van mede-eigenaars deze aandelenverhouding wijzigen?

 

Als je een appartement koopt, koop je naast je individuele kavel ook een aandeel in de gemene delen…

Waarom van belang?

Het aantal aandelen dat je in de gemene delen van het gebouw hebt is van belang voor je rechten en plichten als mede-eigenaar. Hoe meer aandelen je appartement heeft, hoe meer je allicht zal moeten bijdragen in de kosten die betrekking hebben op de gemene delen (onderhoud, herstellingen, …). Meer aandelen geeft je anderzijds ook meer rechten. Zo heb je bijvoorbeeld meer stemrechten op de algemene vergadering van mede-eigenaars en krijg je meer uitbetaald van de verzekering als het gebouw bv. teniet gaat wegens een brand.

Hoe worden de aandelen vastgesteld?

Het aantal aandelen dat je appartement heeft in de gemene delen staat in de statuten van het gebouw.  Bij ‘jonge’ gebouwen gebeurt de verdeling van de aandelen op basis van een verslag van een notaris, een landmeter-expert, een architect of een vastgoedmakelaar.  Bij die verdeling wordt rekening gehouden met de netto-vloeroppervlakte, de ligging en de bestemming van elke kavel.

Kan het gewijzigd worden?

De aandelenverhouding kan gewijzigd worden door een beslissing van de algemene vergadering van mede-eigenaars. Hiervoor is een unanieme beslissing nodig. De algemene vergadering kan ook de verdeling van de kosten wijzigen zonder dat de aandelenverhouding wijzigt. Daarvoor volstaat een meerderheid van vier-vijfde van de stemmen. 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}