Moeten ook nog niet verkochte appartementen bijdragen in de gemeenschappelijke kosten?

24/08/2017

Als je een appartement koopt in een nieuwbouwresidentie komt er wel eens een afrekening van gemeenschappelijke kosten vooraleer alle appartementen verkocht zijn. Moet de bouwpromotor in dat geval de kosten die zijn gekoppeld aan de niet verkochte kavels betalen?

 

Als een appartementsgebouw gebouwd wordt gebeurt het wel eens dat bepaalde appartementen al bewoond worden op een moment dat andere nog niet verkocht zijn. Wie betaalt in dat geval de gemeenschappelijke kosten van het gebouw.

Betalen volgens het aantal aandelen

De wet bepaalt dat elke mede-eigenaar moet bijdragen in de gemeenschappelijke kosten van het gebouw. Elke eigenaar betaalt daarbij volgens het aantal aandelen dat gekoppeld is aan zijn eigendom volgens de basisakte van het gebouw. Ook de bouwpromotor is eigenaar van de nog niet-verkochte appartementen. Hij is dus verplicht mee te betalen in de gemeenschappelijke kosten van het gebouw en dit in verhouding tot de aandelen die de nog niet verkochte appartementen vertegenwoordigen in de gemene delen.

Andere clausule

Het gebeurt wel eens dat de promotor in de basisakte of het reglement van mede-eigendom een andere bepaling zet. Daarin kan bijvoorbeeld vermeld worden dat de bouwpromotor nooit moet bijdragen in de gemeenschappelijke kosten van het gebouw. Er zijn heel wat rechters die zo’n bepaling niet geldig achten. Je kan dan ook proberen de geldigheid ervan te betwisten.

Naar de rechtbank

Maakt de syndicus toch een afrekening waarin hij met de voorgaande spelregels geen rekening houdt, dan betwist je de afrekening maar beter. Keur ze ook niet goed op de algemene vergadering. In het slechtste geval zal je naar de vrederechter moeten stappen om die een uitspraak te laten doen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}