Mag je een poort plaatsen aan een ‘uitweg’?

28/08/2017

Eén van je buren heeft een recht van uitweg over jouw eigendom. Mag je in dat geval aan de uitweg een poort plaatsen? Met welke regels moet je rekening houden?

 

Aan je huis is er een uitweg voor een naburig erf. Je stelt echter vast dat allerlei andere mensen dan je buur (zoals toevallige wandelaars of andere buren) de weg eveneens gebruiken. Mag je daar dan een poort plaatsen met een opschrift ‘privé-weg’?

Het is toch geen buurtweg?

Ga vooreerst na of de weg in kwestie toch geen buurtweg is. Als dat het geval is mag je hem namelijk niet zomaar afsluiten. Je kan hiervoor op de gemeentediensten gaan informeren. Zij kunnen dit nazien op de gemeenteplannen. Ook bij de provincie kan je dit nakijken in de atlas der buurtwegen.

Neem contact met je buur

Blijkt het niet te gaan om een buurtweg dan neem je in eerste instantie best contact met de buur die eigenaar is van het erf waaraan je een uitweg dient te geven. Leg hem of haar je plannen om een poort te installeren voor. Je kan meteen meedelen dat hij of zij een sleutel krijgt of hoe de persoon in kwestie te allen tijde de weg in kwestie kan blijven gebruiken.

Hij of zij is niet akkoord

Ook als je buur niet akkoord is kan je een poort plaatsen aan de uitweg. Het enige wat je dan moet doen is het recht van uitweg te respecteren en niet te bezwaren.  Je moet er dus voor zorgen dat je buur over zijn of haar recht van uitweg kan blijven beschikken. Dit kan je doen door hem of haar een sleutel van de poort te geven of hem een afstandsbediening te bezorgen van de automatische poort die je plaatst.

Je bent in dat geval niet verplicht om andere mensen ook op de weg te laten, zoals bijvoorbeeld wandelaars of andere buren. 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)