20.000 werknemers in duurzaam bouwen tussen 2010 en 2020

23/02/2011

Met de sterke groei in duurzaam bouwen krijgt de bouwsector een nieuwe uitdaging: bestaande groene jobs behouden en nieuwe groene jobs creëren. Volgens de inschattingen van de Confederatie Bouw zullen gemiddeld 20.000 werknemers tussen 2010 en 2020 in de bouw een groene job hebben. Er is dus nood aan nieuwe bewustmakingscampagnes, opleidingen en informatieverstrekking. Ook financiële en fiscale stimuli moeten behouden blijven en zelfs verhoogd.

Vandaag zeggen 70% van de aannemers dat ze al bezig zijn met duurzaam bouwen. Dit percentage is hoog maar blijft stabiel sinds 2007. Wat zijn de oorzaken ervan? Eerst en vooral heeft duurzaam bouwen het moeilijker in tijden van economische crisis. Uit een enquête van de Confederatie Bouw blijkt ook dat aannemers zich vooral richten op aspecten van duurzaam bouwen die te maken hebben met isolatie en energie-efficiëntie. Ook de verwerking of het hergebruik van afvalstoffen scoort hoog. Maar andere aspecten van duurzaam bouwen, zoals koolstofarme materialen, blijven beperkt.
 

Welke zijn de toekomstige projecten voor aannemers?
Volgens de aannemers zullen de lage-energiebouw en het gebruik van superenergiezuinige installaties het meest stijgen, kort gevolgd door thermische superisolatie. Door deze evolutie zal ook de behoefte aan arbeidskrachten evolueren, in het bijzonder voor plaatsers van isolatie en installateurs van verwarming. Tussen 2010 en 2020 zullen in de bouw gemiddeld 20.000 werknemers een groene job hebben: 13.000 in de gebouwenmarkt, 6.000 voor infrastructuurwerken en 2.500 voor werken rond hernieuwbare energie.

Jacques De Meester, Voorzitter van de Confederatie Bouw verklaart: “Het potentieel dat de zogenaamde koolstofarme economie aan de bouwsector biedt, is reusachtig. Duizenden nieuwe banen zullen de komende jaren in de bouw worden gecreëerd en die zullen op hun beurt duizenden andere jobs genereren in aanverwante sectoren. De samenwerking tussen de sector en de overheid zal de volgende jaren voortgezet worden om op die manier een stevig draagvlak te bieden aan aannemersbedrijven en bouwheren om te bouwen aan morgen.”

Ontdek onze Special Batibouw 2011

Hierna vindt u enkele nieuwigheden die u op Batibouw kunt ontdekken:

Bouwbedrijf neemt risico over van bouwheer