Het raam en zijn U-waarden

25/03/2011 - partner: Ik ga bouwen

Bij de installatie van ramen speelt het aspect isolatie en energiebesparing een steeds grotere rol. De tijd dat gewone dubbele beglazing voldoende was, ligt achter ons.

Er zijn tal van nieuwe normen waaraan de isolatiewaarden van het raam worden getoetst in het kader van de isolatie van het hele gebouw.

Warmteverlies per vierkante meter

De isolatiewaarde van glas en raam wordt uitgedrukt in verschillende U-waarden. De U-waarde drukt het warmteverlies per vierkante meter uit (U/W.m².K).
– Uf-waarde = U-waarde van het raamprofiel (= U frame)
– Ug-waarde = U-waarde van het glas (= U glass)
– Uw-waarde = globale U-waarde van glas en raamprofiel (= U window)

Lees meer over dit artikel op de site Ikgabouwen.be