Vanaf juli keuring riolering bij nieuwbouw verplicht

30/03/2011

In navolging van het Algemeen Waterverkoopreglement (AW) dat de Vlaamse Regering vorig jaar goedkeurde, zullen rioleringen bij nieuwbouw en grote verbouwingen verplicht worden gekeurd vanaf 1 juli 2011.

Vlario, het overlegplatform voor de riolerings- en afvalwaterzuiveringssector, is een groot voorstander van de keuringen omdat volgens hen op dit moment slechts de helft van de nieuwe rioleringsaansluitingen voldoet aan de opgelegde verplichtingen.

Vlario stelde deze week de procedure voor die moet worden gevolgd om een nieuwe rioleringsaansluiting gekeurd te krijgen. De eigenaar zal onder meer over foto’s moeten beschikken die zowel binnen als buiten de woning werden gemaakt tijdens de aanleg van de riolering.

Lees meer over dit artikel op de site Ikgabouwen.be