Arbeidskrachten schaars in de bouw

30/08/2011 - partner: Immovlan.be

Gekwalificeerde arbeidskrachten worden steeds schaarser in de bouwsector, het gaat zelfs zo ver dat bepaalde beroepen vandaag de dag beschouwd worden als knelpuntberoepen.

De bouw, een steeds groenere sector

Dat tekort aan gekwalificeerd personeel laat zich steeds meer voelen nu de bouwsector weer aan het boomen is, met meer dan 30.000 nieuwe geschatte banen van nu tot 2020. Een groei die gerechtvaardigd wordt door het voorziene aantal werkaanvragen in de komende jaren, vooral ophet gebied van energierenovatie.

Een ander belangrijk fenomeen is dat de stijgende vraag naar een blijvende opleiding in algemene bedrijven. Om hun vaardigheden aan te passen aan een meer ecologische visie van de woonomstandigheden, zullen er de komende 10 jaar 90.000 werknemers betrokken zijn.

Een proactief antwoord van de professionals van de sector

Als antwoord op die nieuwe behoeften heeft de Belgische Confederatie Bouw een globaal plan opgezet met 3 pijlers:

  • een kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van de opleiding van werknemers,
  • een versterking van de strijd tegen zwartwerk en oneerlijke concurrentie
  • en een herevaluatie van de werkomstandigheden.

Het is een ambitieus plan, dat afhangt van verschillende parameters, maar dat nodig is om de markt van werken in de bouw opnieuw dynamisch te maken. Een plan waarvan het slagen vooral afhangt van de goede wil van de betrokken partijen, waaronder de overheid.

Bron : http://www.confederatiebouw.be

Bron afbeelding: http://visionbresil.wordpress.com/2011/05/20/social-en-bref-mai-2011