Construction Quality, een nieuw nationaal kwaliteitslabel

12/03/2012

Construction Quality is een nieuw nationaal kwaliteitslabel voor bouwbedrijven, studiebureaus en architecten.

Kwaliteit is immers een fundamenteel argument voor bedrijven om zich te onderscheiden in een snel veranderend bouwlandschap. Construction Quality komt voort uit de bestaande labels Qualibouw en CoQual. Het is een initiatief van de Confederatie Bouw, in samenwerking met de Belgian Construction Certification Association (BCCA), de Belgian Construction Quality Society (BCQS) en Federale Verzekering.

Construction Quality Management (CQM) is een kwaliteitslabel waarmee aannemers kunnen aantonen dat zij zich engageren tot een correcte en kwalitatieve uitvoering van de werken. Op dit moment staat Construction Quality Management (CQM) reeds op punt

Construction Quality Skills (CQS) is een kwaliteitslabel gericht op technische kennis.

Het CQM-label is dus gebaseerd op een goede organisatie van het bouwbedrijf in kwestie. Die wordt gemeten aan de hand van verschillende criteria: het volgen van een vorming, het invoeren van de nodige processen, het opbouwen van een competent personeelsbestand, het toepassen van de geschikte werkmiddelen, interne controle en een continue verbetering. Aan de hand van regelmatige audits controleert een onafhankelijke instelling of het bedrijf nog steeds voldoet aan de opgelegde normen. Bouwbedrijven kunnen één, twee of drie sterren krijgen bij het doorlopen van hun kwaliteitsproces.