Zesde Open Wervendag wordt succes

4/05/2012

FAQ

Is Open Wervendag gratis om een werf te bezoeken?

Ja, op zondag 13 mei is het bezoeken van een werf volledig gratis.

Voor sommige werven moet echter vooraf ingeschreven worden.

Moet er vooraf gereserveerd worden?

Ook al is deelname gratis, voor sommige werven moet vooraf ingeschreven worden.

Dit is duidelijk op de website bij de desbetreffende werven aangegeven.

Is speciale kleding vereist voor een werfbezoek?

Nee, maar u moet wel aangepast schoeisel dragen, dit voor uw eigen comfort en veiligheid. Een helm krijgt u bij uw bezoek.

Zijn de locaties geschikt voor kinderen?

Een werfbezoek is meestal een gezinsuitstap. Op bijna alle werven worden acties voorzien voor kinderen. Hou rekening met de verplichte veiligheidsinstructies.

Zijn de locaties toegankelijk voor iedereen?

De meeste bouwwerven voorzien een specifiek beveiligd parcours. De info hierover voor elke specifieke werf is te vinden op de website.

Wat zijn spelregels voor het betreden van een werf?

Volg strikt de veiligheidsinstructies op.

  • Betreed geen plaatsen die zijn afgezet (met lint, hekken e.d.).
  • Blijf op het parcours.
  • Bij rondleidingen: blijf bij de groep en volg de aanwijzingen van de rondleider(s).
  • Steigers zijn alleen te betreden onder begeleiding en mits toelating.
  • Een bouwwerf is geen speelterrein en vraagt extra aandacht.
  • Het betreden van afgesloten ruimtes is ten strengste verboden.
  • Gebruik de aangegeven in- en uitgang.

 

Praktisch

Datum: zondag 13 mei van 10 tot 17u
Aantal werven: 152, verspreid over het ganse land
De lijst met alle deelnemende werven is online beschikbaar.