De steenbakkerij van Wanlin overgenomen door Thomas & Piron

11/10/2013

De Waalse bouwonderneming Thomas & Piron bevestigt de ondertekening van een ontwerpakkoord met Wienerberger over de overname van de site van de steenbakkerij van Wanlin (provincie Namen).

briqueterie_wanlin_immovlan

Wienerberger had de steenbakkerij van Wanlin in 2002 aangekocht, maar in maart laatstleden legde de Oostenrijkse groep de steenbakkerij stil wegens veel te hoog bevonden energiekosten.  

T&P associeert zich met de firma Nonet om twee ondernemingen onder te brengen op de site.

De firma Argibat zou zich toeleggen op het heropwaarderen en het op de markt brengen van de klei van Wanlin, waarvan de kwaliteit al meer dan honderd jaar erkend is. De firma zou “groene stenen” (ongebakken baksteen) moeten fabriceren en bereidingen op kleibasis maken voor de productie van stuc en pleister, om zo de bijzondere kenmerken van deze plaatselijke grondstoffen in ere te houden (ultra stevige baksteen).

De firma Recybat zou een recyclagecentrum voor bouwmaterialen oprichten op de site van Wanlin en zou het platform dusdanig herinrichten om er uiteindelijk een bedrijvenpark van te maken dat gericht is op ecoconstructie.

Deze overname betekent voor 9 mensen (van de 22 die hun werk verloren) dat ze terug aan de slag kunnen op de site voor 31 maart 2014.

De activiteiten zouden een concrete vorm moeten aannemen voor 30 maart 2014, onder voorbehoud van het verkrijgen van de concessie en de nodige administratieve vergunningen voor de eerste twee geplande activiteiten, alsook van de opheffing van de opschortende clausules die geformuleerd werden door Wienerberger.
 

Door deze aankoop geeft Thomas & Piron concreet aan deel te willen nemen aan ecoconstructie en eveneens om de natuurlijke kwaliteit van onze plaatselijke materialen te laten renderen.

 

Credit photo vue du ciel: T&P.

Credit photo: C.D.