3 zaken die je moet weten over het ‘werfverslag’

7/09/2021

Als je bij het bouwen of verbouwen een beroep doet op een architect die ook de controle doet op de werf, dan zal die allicht een aantal werfverslagen opstellen. Wat houdt zo’n verslag precies in en hoe ga je daarmee om?

Wat is het?

Als je architect met jou en de aannemer(s) een werfvergadering heeft dan maakt die daar wellicht een verslag van op. Hierin kunnen bijvoorbeeld opmerkingen worden opgenomen over het al dan niet tijdig uitvoeren van de werken en over de kwaliteit van de uitvoering. In het werfverslag kunnen bv. ook afspraken gemaakt worden om eventuele aanpassingen, herstellingen of verbeteringen aan te brengen.

Wat is het belang?

Als je later een discussie krijgt met je aannemer of architect kan het werfverslag een belangrijk bewijsstuk vormen. De rechtbank bij wie de discussie aanhangig wordt gemaakt zal nu eenmaal vaak teruggrijpen naar het werfverslag en de daarin opgenomen vaststellingen of afspraken om bv. bepaalde gebreken aan te tonen of een akkoord over bv. bepaalde meer- of minwerken te weerhouden.

Niet eens en dan?

Staan er in het werfverslag zaken waar je het niet mee eens bent, dan is het belangrijk daarop te reageren. Doe dat schriftelijk zowel naar de architect als de andere partijen die aanwezig waren bij het werfbezoek toe. Je kan dit eventueel doen met een mail waarbij je om een ontvangstbevestiging vraagt. Krijg je die niet stuur dan een aangetekende brief. Reageer je niet dan bestaat de kans dat men uiteindelijk zegt dat je met de inhoud van het verslag akkoord ging ook al was dat in werkelijkheid niet het geval.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)