Hierop moet je letten als je aannemer je een werkbon wil laten tekenen

5/07/2021

Een aannemer die werken bij je uitvoert wil je wel eens een werkbon laten aftekenen. Wat is de bedoeling van een dergelijk document? Waarop moet je zoal letten als je aannemer je een dergelijke bon voorlegt?

Bewijs van de werken

Als je aannemer je een werkbon ter ondertekening voorlegt wil hij allicht een bewijs hebben van de werken die hij voor je uitvoerde. Denk daarbij bv. maar aan het geval dat hij wil bewijzen een herstelling bij jou te hebben uitgevoerd of dat hij (als hij aan een uurtarief bij jou werkt) een aantal uren prestaties op de werf heeft geleverd. Beschikt de aannemer over een dergelijke ondertekende werkbon dan zal de rechtbank dat bij een discussie nagenoeg steeds als een voldoende bewijs beschouwen.

Kijk de bon na

Zorg er alleszins voor dat je de werkbon grondig nakijkt voor je deze tekent. Ga na of de werken (en/of uren) die de aannemer vermeldt wel overeenstemmen met de prestaties die deze in werkelijkheid leverde. Kijk tevens na of de prestaties die worden vermeld wel gebeurden tot jouw tevredenheid. Staan er algemene voorwaarden op de werkbon dan ga je best ook na of je het daarmee eens kan zijn.

Niet akkoord en dan

Ben je het niet eens met wat er op de werkbon staat (bv. de aannemer vermeldt meer uren dan deze die hij in werkelijkheid presteerde) dan is het aangewezen de bon niet zomaar voor akkoord te ondertekenen. Minstens dien je je opmerkingen te vermelden op de bon.

Deed je dat niet en stel je later pas vast dat de werken niet volledig of correct gebeurden, stuur dan dadelijk alsnog een aangetekende brief naar de aannemer waarin je je opmerkingen laat kennen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)