Mag je een onderaannemer meerwerken laten doen?

11/05/2021

Je doet een beroep op een aannemer voor het doen van bouw- of verbouwingswerken. Mag je als die op zijn beurt een onderaannemer stuurt deze laatste vragen om ‘rechtstreeks’ bepaalde meerwerken te doen?

Stel : je verbouwt je woning waarbij je aannemer op zijn beurt een beroep doet op een onderaannemer-schrijnwerker. Tijdens de werken beslis je nog een extra ingemaakte kast te laten maken. Mag je die opdracht dan geven aan de onderaannemer rechtstreeks waarbij die je een prijs maakt en je uiteindelijk ook met hem afrekent?

Afspraken?

Om te weten wat je rechten zijn moet je in eerste instantie kijken naar de overeenkomst die je met de aannemer afsloot (en ook naar de algemene voorwaarden van je aannemer). Daar kan nu eenmaal een bepaling instaan die zegt dat het je verboden is rechtstreeks opdrachten te geven aan de onderaannemer. Er zou meteen een sanctie kunnen voorzien zijn voor het geval je deze afspraak met de voeten treedt. Een dergelijke clausule zal veelal ook geldig zijn.

Vraag ook na bij de onderaannemer of er zo geen clausule staat in zijn overeenkomst met de aannemer. Is dat het geval dan zou men nu eenmaal wel eens kunnen zeggen dat je je schuldig maakt aan derde medeplichtigheid aan contractbreuk.

En anders?

Staat er niets in het contract, dan kan je wel degelijk rechtstreeks in zee gaan met de onderaannemer voor de bijkomende werken. Hou er dan wel rekening mee dat als er later iets mis blijkt te zijn met de werken van de onderaannemer er wel eens een discussie kan rijzen over wie je juist garantie moet geven op de uitgevoerde werken.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)