Waarom je soms een bestelbon moet krijgen als je bouwmaterialen bestelt

16/11/2020

Als je bij een verkoper van bouwmaterialen iets bestelt dat niet in voorraad is of op maat moet worden gemaakt, zal die je vaak om een voorschot vragen. Maar wist je dat de verkoper in dat geval verplicht is om je een bestelbon te geven? Wat moet je daarvan weten?

Een verkoper van bouwmaterialen die voor jou een bestelling plaatst wil allicht zeker zijn dat je de bestelling nadien ook komt afhalen. Vandaar dat vaak om een voorschot wordt gevraagd.

Bestelbon verplicht

Als effectief een voorschot wordt gevraagd verplicht de wet de verkoper om je een bestelbon te geven. Die moet ook een aantal verplichte vermeldingen bevatten. Zo moet de bestelbon de naam en adresgegevens van de verkoper bevatten. De verkoper moet de bestelbon bovendien ook ondertekenen. Op de bestelbon moet onder meer staan wat je juist bestelde, wat de prijs daarvan is en welk voorschot je betaalde. Je hebt dan tenminste een bewijs van wat je al betaalde.

En zonder voorschot?

Moet je geen voorschot betalen, dan is het integendeel niet verplicht voor de verkoper om je een bestelbon te overhandigen. Veelal zal de verkoper toch wensen dat je er één tekent, tenzij hij je bv. voldoende kent of hij de bestelde goederen anders sowieso wel aan iemand anders zal kunnen verkopen.

Bekijk de inhoud

Als je een bestelbon ondertekent kijk je maar best na wat daar precies instaat voor je die ondertekent. Kijk na of de bestelde goederen correct worden omschreven (zowel de aard van de goederen als de hoeveelheid) en of de overeengekomen prijs ook juist wordt vermeld.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)