3 verzekeringen die tussen kunnen komen bij problemen met je nieuwbouw

28/10/2020

Als je problemen hebt met de bouw van je nieuwbouwwoning kan je wel eens een beroep doen op een verzekering. Denk daarbij bv. maar aan het geval dat je het slachtoffer werd van vandalisme of dat je aannemer en/of architect in de fout gingen. Bij wie kan je dan eventueel aankloppen?

Verzekering voor tienjarige aansprakelijkheid

Gingen je aannemer en/of architect in de fout, dan kan je vooreerst aankloppen bij hun verzekering ‘tienjarige aansprakelijkheid’. Meer bepaald zijn je aannemer en architect tien jaar aansprakelijk voor ‘zware’ verborgen gebreken die later aan je nieuwbouw opduiken ten gevolge van hun fout. Zij zijn beiden (binnen bepaalde grenzen) wettelijk verplicht om zich te verzekeren voor hun tienjarige aansprakelijkheid. Je kan natuurlijk altijd met je aannemer afspreken dat die een ruimere verzekering moet aangaan dan waartoe hij wettelijk verplicht is.

ADR-Verzekering

Je aannemer of jijzelf kunnen ook een ABR-verzekering (voluit genoemd ‘Alle Bouwplaatsrisico’s verzekering’) nemen voor de werf. Dat is wettelijk niet verplicht. Een ABR-verzekering komt niet tussen bij gebreken aan je nieuwbouw. Deze verzekering dekt wel een ganse reeks andere risico’s die zich kunnen voordoen op de werf zoals een diefstal van bouwmaterialen, schade door weersomstandigheden enz.

BA-verzekering?

Het kan ook zijn dat je aannemer een zogenaamde BA-verzekering heeft afgesloten. Die kan bv. tussenkomen als een derde (zoals bv. een buur) schade oploopt door een fout van je aannemer. Deze verzekering komt niet tussen als je aannemer de werken op je werf niet naar behoren uitvoerde en er daardoor gebreken zijn aan je woning.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)