Dit riskeer je als je de factuur van je aannemer niet protesteert

22/06/2020

Nadat een aannemer werken voor je uitvoerde ontvang je zijn factuur. Moet je die protesteren als je meent dat de werken niet correct werden uitgevoerd of dat de prijs te hoog ligt? Welk risico loop je als je dat niet doet en je de factuur gewoon laat liggen zonder ze te betalen?

Protesteren is aangewezen

Het is natuurlijk altijd best om een factuur waar je het niet mee eens bent te protesteren. Dat doe je door een aangetekende brief te sturen naar de aannemer waarin je laat weten waarom je het niet eens bent met zijn factuur. Doe dat zo spoedig mogelijk na ontvangst van de factuur. Betwist je een deel van de factuur niet, dan kan je alvast het niet betwiste gedeelte betalen.

En als je dat niet doet?

Protesteer je als particulier een factuur niet (en betaal je ze ook niet) dan is dat in principe nog geen ramp. Je aannemer kan uit het niet-protest geen aanvaarding van zijn factuur afleiden. Op een particulier rust nu eenmaal geen verplichting tot protest. Er geldt een uitzondering op die regel als je stilzwijgen wat men noemt ‘omstandig’ is. Dat wil zeggen dat er begeleidende omstandigheden zijn waardoor je zwijgen wel aanvaarden wordt. In de praktijk is dit maar zelden het geval.

De nieuwe wettelijke regels rond het bewijs zeggen trouwens dat je aannemer in het contract dat hij met je afsluit geen andere afspraken mag maken. Hij kan dus niet bepalen dat je vermoed wordt toch met de factuur akkoord te gaan als je niet reageert binnen een bepaalde termijn. Een dergelijke clausule zal nu eenmaal niet geldig zijn.

En als ondernemer?

Doe je verbouwingen voor je zaak (als ondernemer) dan geldt er een andere regel. Meer bepaald wordt in dat geval een factuur die niet wordt geprotesteerd vermoed aanvaard te zijn. Brengt je aannemer de zaak dan voor de rechtbank dan zal die de vordering van je aannemer allicht zonder meer inwilligen als je de factuur niet protesteerde.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)