Wie betaalt de rekening als je aannemer een kabel of leiding raakt?

29/04/2020 - partner: Immovlan.be

Een aannemer die bouw- of verbouwingswerken bij je uitvoert beschadigt daarbij (per ongeluk) een kabel of leiding. Kan je dan vragen dat je aannemer de herstelkosten op zich neemt of moet jij die betalen?

Het zou niet de eerste keer zijn dat een aannemer die werken uitvoert in een tuin of aan een woning daarbij een leiding van gas, elektriciteit of water raakt of bij het graven bv. de riolering beschadigt. De kans is groot dat de aannemer dan aangeeft dat hij daar niets aan kon doen en jij de rekening moet betalen. Maar is dat wel zo?

Kijk in het contract

In het contract dat je met je aannemer afsluit (of in zijn algemene voorwaarden) kan hierover een regeling staan. Daarin kan je aannemer bepalen dat jij bv. verantwoordelijk bent voor zo’n schade. Die bepaling zal meestal ook geldig zijn, tenzij je aannemer echt een zware fout zou hebben begaan (door bv. met groot materiaal plots te beginnen graven zonder ook maar enige info te hebben ingewonnen over de ligging van leidingen).

Er staat niets in

Staat er niets in het contract dan mag je aannemer van jou verwachten dat je aangeeft waar er volgens jou allemaal leidingen liggen en dit zowel binnen- als buitenhuis.  Gaf je foute info, dan draai jij daarvoor op.

Won de aannemer geen info in (bij jou en voor leidingen buiten bij de maatschappijen die zorgen voor de nutsvoorzieningen), dan kan je hem eventueel aansprakelijk stellen. Hetzelfde geldt als de aannemer onvoldoende voorzichtig te werk ging en dit zeker op plaatsen waar hij kan verwachten dat er leidingen zouden kunnen liggen.

Jan ROODHOOFT, advocaat (www.ra-advocaten.be)