3 zaken die je moet doen als je aannemer failliet gaat

1/10/2019

Het faillissement van Thomas Cook bracht de laatste dagen heel wat beroering met zich. Maar ook je aannemer zou wel eens failliet kunnen gaan. Wat zijn dan je rechten en welke stappen moet je ondernemen?

Als je aannemer failliet gaat is het belangrijk dat je zelf dadelijk een aantal stappen onderneemt. Met wat moet je daarbij zoal rekening houden?

Stop met betalen

Van zodra je verneemt dat je aannemer failliet is, is het belangrijk geen facturen van hem meer te betalen. Hiervoor is er een dubbele reden.

Vooreerst mag je vanaf de datum van het faillissement enkel nog betalingen doen aan de curator. Een aannemer die failliet is, is zelf niet meer bevoegd om betalingen te ontvangen. Betaal je toch nog rechtstreeks aan je aannemer, dan bestaat de kans dat de curator zegt dat die betaling niet telt en dat je de rekening nog eens moet betalen. Dit zal zeker het geval zijn als je cash betalingen zou doen aan de aannemer zelf. Vraag dan ook vooraleer je tot betaling overgaat aan de curator op welk rekeningnummer je voortaan mag storten.

Bovendien is het belangrijk na te kijken of je sowieso nog wel iets moet betalen. Het kan perfect zijn dat de betalingen die je al deed de waarde van de werken die al gebeurden te boven gaan. Wacht dan ook met betalen tot duidelijk is wat er al dan niet nog verschuldigd is. Beslist de curator om de werf niet verder te zetten, dan is het belangrijk dat je gaat samen zitten met je architect en de curator. Probeer het daarbij eens te geraken over de ‘waarde’ van de werken die al werden uitgevoerd. Probeer tevens een korting of schadevergoeding in mindering te brengen op de sommen die je nog moet betalen. Vraag ook een korting voor het verlies van je garantie.

Vraag duidelijkheid over de verderzetting van de werf

Tenzij je aannemingsovereenkomst expliciet bepaalt dat die bij een faillissement van je aannemer ontbonden wordt, doet het faillissement het contract met je aannemer niet automatisch eindigen. Het is dan de curator die beslist of de werf al dan niet wordt verder gezet. Contacteer de curator dan ook direct. Laat die je weten dat hij de aannemingsovereenkomst wil beëindigen, laat hem die beslissing dan ook op papier zetten. Eens je deze beslissing hebt, kan je met een andere aannemer in zee gaan. Voordien doe je dat maar beter niet. Je riskeert dan een schadevergoeding te moeten betalen wegens de verbreking van de eerste overeenkomst.

Als bouwheer wil je op dat vlak natuurlijk zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen. Krijg je die niet snel genoeg, dan kan je een aangetekende brief naar de curator sturen waarin je hem aanmaant om standpunt in te nemen of hij de aannemingsovereenkomst verder wil zetten. Antwoordt de curator hierop niet binnen de 15 dagen, dan wordt hij geacht van het contract af te zien.

Als de curator beslist om de werf niet verder te zetten kan je eventueel een schadevergoeding vragen van de failliete aannemer. Weet dat de kans klein is dat je deze gelden effectief zal krijgen. Je zal deze bedragen nu eenmaal moeten opnemen in de aangifte van schuldvordering die je doet.

Doe aangifte van schuldvordering

Als je aan de aannemer meer betaalde dan de werken die hij bij je uitvoerde of als je meent dat je gerechtigd bent op een schadevergoeding wegens verbreking van het contract, dan moet je een aangifte van schuldvordering doen in het faillissement. Als je een Belgisch rechtspersoon bent, moet je je schuldvordering online indienen (via regsol). Als je een Belgisch natuurlijk persoon bent, kan je kiezen. Ofwel doe je de aangifte online ofwel dien je de schuldvordering in bij de curator. De termijn waarbinnen je dat moet doen wordt vermeld in het faillissementsvonnis.

De kans dat je uiteindelijk iets recupereert is klein. Er zullen nu eenmaal een ganse reeks schuldeisers zijn die je voorgaan en die allerhande voorrechten (en/of hypotheken) hebben. Betaalde je dus een voorschot aan je aannemer dat groter is dan de werken die deze al uitvoerde, dan ben je het voorschot allicht kwijt.

Jan Roodhooft (www.ra-advocaten.be)