Nieuwbouw: wordt deze aankoop verplicht?

18/07/2019

De Britse regering wil de overgang naar elektrische voertuigen versnellen. Verschillende maatregelen zullen genomen worden en één daarvan heeft zelfs rechtstreeks betrekking op de vastgoedsector. Zal Europa hun voorbeeld volgen?

In het kader van een openbare raadpleging heeft de Britse regering voorgesteld om verplichte oplaadpunten voor nieuwe woningen in te voeren. De maatregel heeft in eerste instantie alleen betrekking op huizen met een gesloten garage.

Dit wetsvoorstel kan de komende weken gevalideerd worden. Krijgt het groen licht, dan is het waarschijnlijk dat andere landen dit voorbeeld zullen volgen (het wordt bijvoorbeeld ook al besproken in Quebec). Zijn ondergrondse parkeergarages van gebouwen hierna aan de beurt?