Hoe reageren als je aannemer je om een voorschot vraagt?

15/07/2019

Je wil in zee gaan met een aannemer voor het (ver-)bouwen van je woning. De aannemer vraagt je bij het sluiten van het contract om een voorschot. Hoe kan je op zo’n vraag reageren?

Het gebeurt maar al te vaak dat aannemers een voorschot vragen voor ze met een bouwheer in zee willen gaan. Om dat te motiveren wijzen ze op het feit dat ze zeker willen zijn dat de bouwheer niet op de afspraak terugkomt, dat die hen wel zal kunnen betalen en dat ze ook al bouwmaterialen moeten inkopen.

Niet zonder gevaar

Alleen vergeten ze daarbij dat je als bouwheer een risico loopt als je een voorschot betaalt. Als de aannemer immers failliet gaat voor er werken zijn uitgevoerd, riskeer je je voorschot kwijt te zijn. Je zal dan namelijk aangifte van schuldvordering moeten doen in het faillissement. De kans dat je dan iets van het betaalde voorschot kan recupereren is klein.

Onderhandelen

Probeer dan ook met de aannemer te onderhandelen over het voorschot. Tracht hem te overtuigen dat je geen voorschot moet geven of tracht dat minstens zo beperkt mogelijk te houden. Kom je er bij het onderhandelen niet uit, dan heb je de keuze. Ofwel aanvaard je alsnog het gevraagde voorschot te betalen, ofwel ga je met een andere aannemer in zee.

Een andere waarborg

Je zou daarnaast ook een andere waarborg kunnen bieden aan de aannemer. Zo zou je bijvoorbeeld kunnen voorstellen te werken met een bankgarantie in plaats van met een voorschot, waarbij je bank de aannemer garandeert dat jij hem zal betalen. Vraag dan wel eerst aan je bankier of deze bereid is om zo’n waarborg af te leveren.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)