Mag je (ver)bouwen op zon- of feestdagen?

21/06/2019 - partner: Immovlan.be

Je bent zelf je woning aan het bouwen of verbouwen. Mag je dan op de werf aan de slag gaan op zon- of feestdagen? En mag je ’s morgens vroeg of ’s avonds laat nog werken uitvoeren op de werf?

Eén van de buren van je werf doet zijn beklag over het feit dat je op zondag daar aan het werk bent. Volgens hem mag dat nu eenmaal niet en stoor je hem in zijn zondagsrust. Maar is dat wel zo?

Werken mag

Er is op zich niets op tegen dat je op zon- of feestdagen zelf op je werf aan de slag bent. Niemand kan je dat verhinderen. Voor je aannemer ligt dat anders. Als die met werknemers werkt moeten die nu eenmaal in principe de zondagsrust respecteren.

Er kunnen grenzen zijn

Alleen kan het zijn dat je bij het uitvoeren van die werken op zon- of feestdagen geen lawaai mag maken. Om te zien of dat het geval is moet je het politiereglement bekijken van de plaats waar je aan de slag bent.

Daarin zou namelijk bijvoorbeeld wel eens kunnen staan dat je op zon- en werkdagen op je werf geen bouwmachines of andere bouwwerktuigen mag gebruiken die buitengewoon luidruchtig zijn en van aard de rust van de omwoners te verstoren, tenzij je daarvoor bijvoorbeeld een bijzondere vergunning hebt.

En  ‘s morgens vroeg?

Je moet alleszins ook vermijden dat je nachtlawaai maakt op je werf zodat je buren rustig kunnen slapen.  Zorg er dan ook voor dat je voor 7 uur ‘s morgens en na 22 u ‘s avonds geen luidruchtige machines gebruikt. Dat geldt trouwens zowel in de week als in de weekends.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)