Moet je 10 % meer betalen als je de factuur van je aannemer vergat?

2/04/2019 - partner: Immovlan.be

Je doet als particulier een beroep op een aannemer om enkele herstellingswerken aan je woning te doen. Vervolgens stuurt hij zijn factuur. Je verliest die echter uit het oog waarna de aannemer je een aangetekende ingebrekestelling stuurt. Kan hij daarbij een schadevergoeding vragen wegens laattijdige betaling?

Wat is er overeengekomen?

De aannemer kan inderdaad een schadevergoeding (vaak 10 %) vragen bij laattijdige betaling als dat met jou werd overeengekomen. Staat er zo’n bepaling in zijn algemene voorwaarden (de kleine lettertjes op zijn factuur) dan zal de aannemer wel moeten bewijzen dat jij die kleine lettertjes ook aanvaardde. Ondertekende je bv. een offerte met daarop die voorwaarden voor akkoord dan volstaat dat veelal als bewijs. Kreeg je de voorwaarden pas voor het eerst te zien op de factuur dan zal hij dat bewijs integendeel allicht niet kunnen leveren.

Zijn de voorwaarden geldig?

Zelfs als je aannemer zo’n schadevergoeding met jou overeenkwam is het nog maar de vraag of die clausule in zijn algemene voorwaarden ook geldig is. Zo mag het schadebeding niet overdreven zijn (vaak wordt 10 % als een maximum beschouwd). Bovendien moeten de voorwaarden ook wederkerig zijn en moet er bv. ook een vergoeding voorzien zijn die de aannemer aan jou moet betalen als hij zijn verplichtingen niet nakomt.

Betaal enkel het factuurbedrag

Zelfs als de aannemer terecht de schadevergoeding vraagt, kan je altijd proberen om enkel de hoofdsom (lees : het factuurbedrag) te betalen. Er bestaat een goede kans dat de aannemer er vervolgens niet langer op zal aandringen dat je ook de schadevergoeding betaalt.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)