Zo lang is je aannemer aansprakelijk voor werken in je tuin

5/11/2018

Je doet een beroep op een aannemer om werken te doen in je tuin. Naderhand blijkt je oprit te verzakken of er zijn enkele tegels in je terras gebarsten. Is je aannemer daar dan 10 jaar aansprakelijk voor?

Voor bepaalde werken zijn aannemers tien jaar aansprakelijk. Hiervoor is wel vereist dat het gaat om zeer ernstige gebreken die de stevigheid van het gebouw in het gedrang brengen. Maar kan je die aansprakelijkheid ook inroepen tegen aannemers die werken deden aan je tuin en bv. je oprit of terras aanlegden?

Het is niet uitgesloten

De tienjarige aansprakelijkheid kan wel degelijk ook gelden voor werken aan je terras, oprit, je carport enz. Hierbij is dan wel vereist dat het gaat om een zeer ernstig gebrek. Zo kan je deze aansprakelijkheid eventueel inroepen als je terras helemaal verzakt en het gevaarlijk wordt erover te lopen. Voor een aantal scheuren in tegels of een poort van een losstaande garage die bv. niet meer goed sluit kan je je integendeel niet beroepen op deze aansprakelijkheid.

Kleinere gebreken

Ook voor lichtere verborgen gebreken (zo bv. een scheur in enkele tegels, …) kan je je aannemer aansprakelijk stellen op voorwaarde dat je de gebreken inroept binnen een redelijke termijn. Die gaat in vanaf het moment dat je het gebrek ontdekt. Als de werken al jaren geleden zijn uitgevoerd wordt het dus moeilijk je nog op lichte verborgen gebreken te beroepen. Je aannemer zou overigens binnen bepaalde grenzen in zijn algemene voorwaarden deze termijn kunnen verduidelijkt hebben.

Extra garantie

Het kan natuurlijk ook zijn dat je aannemer je contractueel een extra garantie gaf. Dit kan je nagaan in het contract dat je met de aannemer afsloot of in diens algemene voorwaarden.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)