Zo zorg je ervoor dat je bouwmaterialen tijdig geleverd worden

5/09/2018

Als je een huis bouwt of verbouwt en daarbij zelf zorgt voor bepaalde bouwmaterialen, wil je dat die tijdig worden geleverd. Hoe kan je daarvoor zorgen? Wat kan je doen als je leverancier zich niet aan de timing houdt?

Bouw- of verbouwingswerken vergen een ganse planning. Er moet onder andere een timing met aannemers en/of vrienden die je komen helpen afgesproken worden. Het is dan ook belangrijk dat eventuele bouwmaterialen die je bestelt tijdig op de werf zijn.

Maak goede afspraken

Als je leverancier bepaalde zaken niet in voorraad heeft en je vastzit aan een strikte timing is het belangrijk in de overeenkomst die je afsluit een leveringstermijn te bepalen. Geef daarbij duidelijk aan wanneer de materialen uiterlijk geleverd moeten worden (bv. uiterlijk op 15 december 2018). Neem daarbij ook enige ‘speling’ zodat je bij een lichte vertraging nog niet in de problemen komt.

Neem een sanctie op

Je kan in de overeenkomst die je afsluit meteen ook overeenkomen wat er gebeurt als de leverancier zich niet aan deze timing houdt. Zo kan je bv. bepalen dat bij het verstrijken van de leveringstermijn de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling wordt ontbonden. Je zou meteen ook een schadevergoeding kunnen overeenkomen die de leverancier je dan verschuldigd is.

En anders?

Als je niets afsprak moet je leverancier de materialen leveren binnen een redelijke termijn. Dat is natuurlijk een vaag en rekbaar begrip. Meen je dat de leverancier deze termijn niet nakomt, stuur hem dan een aangetekende aanmaning. Hierin stel je de leverancier in gebreke om alsnog tot levering over te gaan. Helpt ook dat niet, dan kan je eventueel de ontbinding van de overeenkomst en een schadevergoeding vragen.

Staan er clausules in de algemene voorwaarden of het contract van je leverancier die je rechten bij laattijdige levering beperken, schrap deze dan.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)