Verzekering voor doe-het-zelfongevallen: nuttig of niet?

5/09/2018

Elk jaar gebeuren er 200.000 ongevallen in het privéleven van de Belgen. Daar komt vaak pijn bij kijken, maar ook financiële zorgen. Nu rest de vraag: loont het de moeite om een verzekering te nemen voor werken in huis?

Van een hamer op je vinger tot een val van een ladder: ongevallen thuis gebeuren nu eenmaal en als het noodlot toeslaat, kan dat veel geld kosten. Verzekeringsbedrijven hebben dat begrepen en bieden tegenwoordig verschillende formules aan om zowel fysieke, morele als economische schade te dekken. Ook voor overlijdens en totale of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid bestaan er regelingen.

Er wordt rekening gehouden met de persoonlijke en financiële situatie van het slachtoffer. Je leeftijd en inkomen vormen dus de criteria om na te gaan hoeveel er moet worden uitgekeerd.

Je kan jezelf verzekeren of ervoor kiezen dat je partner of nabestaanden (van de eerste of tweede graad) worden vergoed. Voor thuiswerkongevallen, verwondingen door verbranding tot sportletsels.