Zo kan je voortaan vaker bij de vrederechter terecht

16/08/2018

Als je een discussie hebt met je aannemer of een leverancier van bouwmaterialen kan je voortaan vaker naar de vrederechter stappen. Wat moet je daar van weten?

Als je een discussie hebt met je huurder kan je de zaak voor de vrederechter brengen ongeacht de inzet van het geschil. Maar ook voor andere rechtszaken is de vrederechter binnenkort vaker bevoegd.

Geschillen tot 5000 euro

Tot nu toe is een vrederechter veelal enkel bevoegd voor geschillen tot 2500 euro. Vanaf 1 september eerstkomende neemt een vrederechter ook kennis van geschillen tot 5000 euro. Zaken die op dat ogenblik reeds geldig aanhangig zijn, blijven bij de “oude” rechter.

Voordelen

Een procedure voor de vrederechter gaat meestal vlotter dan procederen voor de rechtbank van eerste aanleg. Voor de vrederechter hoef je ook niet noodzakelijk een advocaat te nemen. Je kan je zelfs laten verdedigen door een bloed- of aanverwant aan wie je een volmacht geeft.

En beroep?

Vanaf 1 september wordt ook de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen een vonnis beperkt. Meer bepaald kan hoger beroep alleen nog als het gaat om een geschil met een inzet van meer dan 2.000 euro. De grens om hoger beroep aan te tekenen lag tot nu nog op 1860 euro.

Een hoger beroep werkt in principe ook niet schorsend, tenzij de rechtbank iets anders bepaalt. Je kan dan ook het vonnis van de vrederechter in principe al uitvoeren ook als je tegenpartij hoger beroep aantekent.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)