Kan je als koper de aannemer nog aanspreken voor gebreken?

6/08/2018

Je koopt een woning die recent werd gebouwd of verbouwd. Kan je, als er problemen rijzen met de woonst, daar de aannemer en/of architect nog voor aansprakelijk stellen?

Stel : je koopt een woning die nog maar enkele jaren oud is. Enkele maanden na je aankoop merk je dat er zware gebreken zijn aan het gebouw. Heb je dan dezelfde rechten tegenover de aannemer en/of architect dan diegene van wie je het huis kocht.

De verkoper aanspreken?

Het zal niet gemakkelijk zijn om de verkoper aansprakelijk te stellen voor de gebreken. In de verkoopovereenkomst staat namelijk allicht een bepaling die zegt dat je de woning kocht in de staat waarin deze zich bevindt, zonder waarborg voor verborgen gebreken. Om de verkoper toch aansprakelijk te kunnen stellen zou je al moeten kunnen bewijzen dat die afwist van het probleem maar … dat voor jou verzweeg.

En de aannemer?

Hoewel jij zelf geen contract afsloot met de aannemer/architect, treedt je toch in de rechten die de oorspronkelijke bouwheer (jouw verkoper) had tegenover deze aannemer en/of architect. Jij kan die rechten dus op dezelfde manier uitoefenen als dat jouw verkoper dat had gekund. Zo kan je je o.a. beroepen op de tienjarige aansprakelijkheid.

Hou er rekening mee dat als de aannemer een ruimere garantie zou geven (contractueel) dan de wettelijke, de kans bestaat dat hij daarin vermeldde dat een eventuele koper van het onroerend goed zich niet op die garantie kan beroepen.

Tien jaar?

Weet overigens dat de tienjarige garantie die een aannemer moet geven niet slaat op alle gebreken aan de woning. Deze tienjarige aansprakelijkheid speelt alleen voor gebreken die de stevigheid van het gebouw of van een belangrijk deel ervan in het gedrang brengen. Voor kleine gebreken geldt de termijn van tien jaar dus niet.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)