Hoe kan je controleren of je aannemer verzekerd is voor zijn aansprakelijkheid?

9/07/2018

Vanaf 1 juli 2018 moeten aannemers zich onder bepaalde voorwaarden verzekeren voor hun tienjarige aansprakelijkheid. Hoe weet je of je aannemer dat ook effectief deed?

Als je bouw- of verbouwingswerken laat uitvoeren door een aannemer moet die vaak verzekerd zijn voor zijn tienjarige aansprakelijkheid. Op welke manier wordt er gecontroleerd of je aannemer die verplichting ook naleefde?

Attest

Je aannemer moet vooreerst, voor hij aan de werken begint, een attest aan jou (en aan je architect) bezorgen waaruit blijkt dat hij verzekerd is. Dit attest gaat uit van de verzekeringsmaatschappij waar de aannemer de verzekering afsloot. Hij moet zo’n attest ook bezorgen aan de RSZ in het kader van de werfmeldingsplicht. Op die manier weet je meteen dat je aannemer effectief verzekerd is voor de werken.

Ook anderen controleren

Als je een lening kreeg bij de bank voor de werken, zal die vragen dat je het attest voorlegt. Ook de notaris zal het attest vragen als het onroerend goed verkocht wordt. Er zijn dus meteen nog een ganse reeks anderen die mee controleren of je aannemer wel verzekerd is.

Inspectie

Er worden ook ambtenaren aangesteld om toezicht te houden op de toepassing van de wet. Zij kunnen controles uitvoeren. Als een inbreuk wordt vastgesteld, kunnen strafrechtelijke geldboetes van 26,00 EUR tot 10.000,00 euro opgelegd worden.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)