Heb je ook garantie voor werkuren?

9/07/2018

Enige tijd nadat een aannemer werken bij je uitvoerde, blijken daar problemen mee te zijn. De aannemer wil de materialen onder garantie vervangen maar volgens hem moet je zijn werkuren wel betalen. Moet je dat zomaar aanvaarden?

Tienjarige aansprakelijkheid

Je aannemer is tien jaar aansprakelijk voor structurele gebreken die de stabiliteit van het gebouw aantasten. Hij moet je ook garantie geven voor minder ernstige verborgen gebreken. Die laatste moeten binnen een korte termijn ingeroepen worden.

Doet er zich zo’n gebrek voor aan je woning dan kan je vragen dat de aannemer je garantie geeft. De aannemer moet dan zowel de kosten van de vervanging van de materialen als de werkuren op zich nemen. Hij kan dan ook niet van jou vragen dat jij hem alsnog vergoedt voor zijn werk.

Contractuele garantie

Het kan ook zijn dat je aannemer je meer garantie gaf dan waartoe hij wettelijk verplicht was. Is dat het geval, kijk dan na in de waarborg die hij gaf hoever die gaat. Als er in de waarborg staat dat deze enkel gratis vervanging van de materialen inhoudt (en jij de werkuren moet betalen) dan kan je daar maar weinig tegen beginnen. De aannemer kan dan inderdaad vragen dat jij de werkuren betaalt.

Staat er niets in de garantie over wie de werkuren betaalt, dan mag je ervan uitgaan dat je aannemer daar voor opdraait en dat jij niets moet betalen.

Commerciële geste

Als je aannemer je eigenlijk geen garantie moet geven maar hij je toch een commerciële geste doet, dan kan je geen ‘eisen stellen’. In dat geval kan de aannemer wel degelijk vragen dat jij uiteindelijk de rekening van zijn werkuren betaalt.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)