Zijn de algemene voorwaarden van je aannemer bindend voor jou?

20/03/2018

Op de achterzijde van de facturen van je aannemer staan er allicht heel wat ‘kleine lettertjes’ (algemene voorwaarden). Bij een discussie zal je aannemer zich daar ook op beroepen. Maar ben je wel gebonden door deze voorwaarden?

Als je een conflict hebt met je aannemer zal die vaak teruggrijpen naar zijn algemene voorwaarden om het gelijk aan zijn kant te krijgen. Deze voorwaarden zullen vaak eenzijdig in zijn voordeel zijn. Hoe kan je in dat geval reageren?

‘Ik was er niet mee akkoord’

Je kan vooreerst proberen te zeggen dat je niet akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden. Zo’n argument maakt een zeer goede kans als je aannemer je zijn algemene voorwaarden maar ter kennis bracht samen met zijn facturen of als deze voorwaarden enkel op de website van de aannemer staan. Stonden de algemene voorwaarden al op de offerte die je voor akkoord ondertekende, dan liggen de zaken moeilijker. In dat geval zal men allicht aannemen dat je er wel mee akkoord ging.

Ben je een handelaar dan liggen de zaken anders. De aannemer zou dan zelfs kunnen zeggen dat je gebonden bent door zijn algemene voorwaarden als je de kleine lettertjes op de factuur niet protesteerde.

‘Ze zijn niet geldig’

Een ander argument dat je eventueel kan laten gelden is dat de algemene voorwaarden van de aannemer niet geldig zijn. Sommige bepalingen in algemene voorwaarden zijn nu eenmaal niet toegelaten en dit bv. omdat ze een verboden beding inhouden. Zo kan een aannemer bv. van jou in zijn kleine lettertjes geen schadevergoeding vragen als je je verbintenissen niet nakomt als er geen gelijkwaardige vergoeding is bepaald voor het geval de aannemer op zijn beurt zijn verplichtingen tegenover jou niet nakomt.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)